zoeken

Meer dan persoonlijk

Meer dan persoonlijk

Alles voor een glimlach…
Een spontane glimlach, dat vereist veel van onze mensen in kennis, ervaring en gedrag. Onze glimlachdiensten ontstaan vanuit interesse. Interesse voor het vak, de mens en de combinatie van beide. Dat maakt Yask sterk. Wij zijn in staat kennis van facilitaire dienstverlening te combineren met de persoonlijke verbinding met onze klanten. Zo creëren we een unieke beleving.  

Persoonlijk, flexibel en ondernemend 
Daar staan we voor. We vragen van onze medewerkers een ondernemende instelling en vinden betrokkenheid en pro-activiteit heel belangrijk. We inspireren onze medewerkers graag tot het leveren van mooie prestaties door ze de juiste richting en aandacht te geven. Onze medewerkers leveren authentieke service en die krijgen we alleen door te werken met oprechte persoonlijkheden. Geen uniform keurslijf, maar juist de ruimte voor een eigen invulling. Flexibiliteit is belangrijk, want onze dienstverlening moet aansluiting vinden bij de identiteit van onze klanten.