zoeken

Rabobank West Betuwe

Door partnership groeien naar Integrated Facility Management

De Rabobank is de grootste financiële dienstverlener van Nederland. De 143 lokale Rabobanken, met in totaal meer dan 900 vestigingen bedienen ongeveer 10 miljoen klanten. Eén van die lokale banken, Rabobank West Betuwe, was op zoek naar een facilitaire partner die net als de Rabobank vanuit een lokale benadering de klant ontzorgt en adviseert. Als eerste van alle Rabobanken heeft Rabobank West Betuwe de stap gezet naar de integrale uitbesteding van een deel van het facility management.

In 2010 heeft Rabobank West Betuwe met Yask een meerjarige overeenkomst gesloten om de facilitaire organisatie in twee fasen te laten groeien naar Integrated Facility Management. De eerste stap naar een succesvolle samenwerking was de overname van diverse facilitaire Rabobank medewerkers door Yask. Een warm welkom van deze nieuwe collega’s vormde de basis voor het nieuwe facilitaire team.

De managementoplossingen van Yask
In de tweede fase van de samenwerking lag de focus op de gezamenlijke continuïteit en de afstemming van input en output: welke dienstverlening is gewenst en welke wordt geboden? Nadat de processen waren geborgd en de dienstverlening was geoptimaliseerd op basis van een Service Level Agreement (SLA), nam Yask het contractmanagement en het facturatieproces over.
Yask zorgde vervolgens voor een naadloze overgang naar de nieuwe operationele situatie en is sindsdien volledig verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening. Yask voorziet Rabobank West Betuwe daarbij van jaarplannen waarin de reguliere services zijn beschreven en verbetervoorstellen worden gedaan. Yask levert maandelijkse financiële rapportages over de behaalde resultaten en periodieke (financiële) sturingsinformatie. Rabobank West Betuwe beperkt zich tot de vaststelling van de output criteria.

De serviceoplossingen van Yask
In de eerste fase van de samenwerking is een nieuw facilitair team gevormd met de facilitaire medewerkers van de Rabobank aangevuld met mensen van Yask. Om de dienstverlening van dit nieuwe team onderling goed af te stemmen, namen alle medewerkers deel aan een aantal intensieve workshops onder de noemer ‘Van harte gefaciliteerd’. Ook is de servicedesk geoptimaliseerd. Klachten, wensen, incidenten en storingen kunnen nu nog sneller worden doorgespeeld naar de juiste persoon die deze adequaat afhandelt. Verder introduceerde Yask de ‘belevingsronde’. Een periodiek bezoek van de facilitaire medewerkers aan de locatie. De insteek hierbij is tweeledig: (ver)storingen proactief oppakken en het gesprek met de eindgebruikers aangaan over een optimaal gebouwgebruik.

De resultaten van Yask
Sinds de geruisloze overgang naar Integrated Facility Management zorgt Yask voor een stabiele kwaliteit en continuïteit van de facilitaire dienstverlening bij Rabobank West Betuwe. Daarnaast blijft Yask werken aan verdere verbetering. Onder meer door het opstellen van heldere werkinstructies en een dienstencatalogus voor de eindgebruikers. 

Connie Gouwentak, Facilitair specialist Rabobank West-Betuwe: “Yask is een partij die meedenkt in het belang van onze bank. Samen met hun medewerkers zijn wij één facilitair team”.
Locaties:        Culemborg, Geldermalsen, Lienden, Opheusden en Tiel
Segment:       Financiële dienstverlening
Sinds:            2010

Dienstverlening:
 • Aansturing en organisatie van het facility management
 • Contract management 
 • Servicedesk 
 • Receptie services 
 • Vergader services 
 • Catering services 

Leveranciersmanagement van onder andere:

 • Schoonmaak kantoren 
 • Schoonmaak geldautomaten 
 • Glasbewassing 
 • Sanitaire voorzieningen 
 • Afvalmanagement 
 • Groenvoorziening (intern en extern) 
 • Postkamerservices (incl. digitaliseren) 
 • Kantoorartikelen 
 • Interne verhuizingen 
 • BHV opleidingen en –middelen