zoeken

Rabobank Nederland

Innovatief contract Managed Soft Services

Al sinds 2009 is Yask partner van Rabobank op het gebied van facilitaire oplossingen en diensten. Begin 2016 is de samenwerking verlengd middels een mantelovereenkomst voor uitbesteding van de Managed Soft Services. Rabobank heeft voor de facilitaire dienstverlening van Yask gekozen vanwege haar ruime ervaring bij Rabobank en de bewezen aanpak voor doorontwikkeling van de dienstverlening en innovaties. 

Vraag vanuit Rabobank
Het speelveld van de financiële wereld is de laatste jaren in hoog tempo veranderd. Rabobank anticipeert op deze ontwikkelingen door zoveel mogelijk te focussen op de core business en het uitbesteden van de facilitaire dienstverlening, waarbij uniformiteit en regionalisering belangrijke pijlers zijn. Een groot aantal lokale banken bracht de facilitaire diensten de afgelopen jaren al geheel of gedeeltelijk onder bij een externe partij. Ruim 40 Rabobank banken kozen de afgelopen jaren voor Yask, waaronder Rabobank Zaanstreek, Breda, Dommelstreek en West-Betuwe.  

Just ask Yask
De overeenkomst Managed Soft Services betreft o.a. de dienstverlening op het gebied van Hostess, Housekeeping, Registratie- en autorisatiebeheer, Servicedesk en project- en contractadministratie. Het Yask Team is het gezicht op locatie en fungeert als een single point of contact. Yask optimaliseert voor Rabobank onder andere de facilitaire processen en de kwaliteit van de dienstverlening. Daarmee profiteert Rabobank van ketensamenwerking en innovaties zoals een persoonlijk dashboard en slimme apps. Yask is partner van Rabobank op zowel strategisch als operationeel niveau en heeft op elke vraag een passend antwoord. Just ask Yask.  
Klant: Rabobank
Locatie: ruim 40 locaties verdeeld over heel Nederland
Segment: financiële sector
Sinds: 2009

Het contract omvat:
• Facility Management
• Hostess  
• Servicedesk
• Postkamer
• Housekeeping
• Registratie- en autorisatiebeheer
• Projectmanagement
• Contractadministratie


De Rabobank is een bank voor klanten. Met Nederland als bakermat is Rabobank de afgelopen decennia uitgegroeid tot een internationale financiële dienstverlener die actief is op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed.