zoeken

Kwaliteit

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Yask, dat is opgezet vanuit ISO9001:2008, is zodanig ontworpen, dat de bedrijfsvoering met al haar processen zorgvuldig worden beheerst en verbeterd. Kwaliteit is bovenal een mentaliteit: de wil om continu te verbeteren en continu te voldoen aan de vereisten van de klant.  

We werken op een consequente en procesmatige manier; zo ontsluiten we bijvoorbeeld alle documenten centraal. Daardoor zorgt Yask voor continuïteit in de dienstverlening en zijn we niet afhankelijk van een individuele medewerker.  

Door dit kwaliteitssysteem dragen Yask medewerkers regelmatig ideeën aan voor een betere bedrijfsvoering of dienstverlening. Deze ideeën delen we met elkaar zodat al onze klanten van deze kwaliteitsverbeteringen kunnen profiteren.  

Klik hier voor het ISO certificaat.