5 tips om de werknemersbetrokkenheid te verhogen

Wat kun je als facility manager doen om hieraan bij te dragen?

Werknemers die denken dat het management zich bezighoudt met hen als geheel - en niet alleen als werknemer - zijn productiever, tevredener en meer voldaan. Tevreden medewerkers betekenen tevreden klanten, wat leidt tot winstgevendheid. In een onderzoek van Effectory, waar 18.000 medewerkers uit 56 landen werden ondervraagd, werden 21 belangrijke HR-thema’s besproken. Nederland staat op plaats 31 van de 56 met maar 27% betrokken en bevlogen medewerkers. Genoeg werk te doen, want een hogere werknemersbetrokkenheid verhoogt de prestatie met 26%, vermindert personeelsverloop met 60% en verbetert het alignement met 28%. Hoe je als facility manager de werknemersbetrokkenheid kunt vergroten lees je in deze 5 tips.

  1. Geef ze een stem

Veranderingen op een werkplek of voor projecten worden vaak bepaalt door de leiding van een organisatie en zij nemen niet altijd de inbreng van medewerkers mee. De inbreng van medewerkers kan echter zeer waardevol zijn en als leidraad dienen bij toekomstige veranderingen. Zo kun je een enquêtetool gebruiken om medewerkers een stem te geven zonder dat daar een bepaald resultaat uit hoeft te komen. Maak gebruik van eenvoudige, actuele vragen die afgestemd zijn op de omgeving van de medewerkers en laat ze die op tevredenheidsschaal rangschikken. Andere manieren om medewerkers te betrekken is door ze te laten stemmen over bepaalde interieur upgrades als je werkplekken gaat veranderen of ze de mogelijkheid geven een idee voor te leggen voor een nieuwe praktische ruimte zoals een vergaderruimte.

  1. Ervaring

De werknemerservaring wordt een steeds belangrijker element van medewerkers, vooral met de komst van Generatie Z op de werkvloer. Zij verwachten dat een organisatie hun werkervaring “individualiseert” door ze te begrijpen, zodat ze hun rol en hun carrière tot hun eigen unieke persoonlijk ontwikkelingsplan kunnen kneden. Als je denkt aan elk aspect van je employer brand: het wervingsproces, onboarding, werkplek design, catering, bedrijfsuitjes, de bedrijfskantine en het stimuleren van een gezonde werkplek hebben invloed op de ervaring van medewerkers. Als al deze zaken op elkaar aansluiten én aansluiten bij de organisatie zal dit bijdragen aan meer betrokken medewerkers.

  1. Medewerkers willen ook groeien

Nieuwe medewerkers werven voor je bedrijf doe je omdat je potentie in hun vermogen ziet om te helpen het bedrijf te laten groeien. Maar, medewerkers blijven niet alleen om het bedrijf te helpen groeien, ze willen hun eigen carrièretraject kunnen volgen. Voor de investering die zij doen in het bedrijf, verwachten ze dat die inspanning ook terug in hen wordt geïnvesteerd. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat medewerkers op zoek gaan naar een andere werkgever. Wanneer je een nieuwe kans of taak aanbiedt, is het belangrijk om medewerkers te laten weten dat ze dit niet zonder enige erkenning of beloning hoeven te doen. Als medewerkers ervaring opdoen, is het ook belangrijk rekening te houden met de loopbaanontwikkeling, zoals nieuwe titels, verhogingen en bonussen.

  1. Beter te veel dan te weinig feedback

Het geven van de juiste hoeveelheid feedback staat in correlatie met positieve beoordelingen van managers. Zelfs managers die te veel feedback geven worden door hun team hoger gewaardeerd dan managers die niet genoeg feedback geven. Waarom? Medewerkers verlangen naar feedback en het beïnvloedt hun mate van betrokkenheid. Begin met het plannen van evaluatiesessies met elke medewerker zodat ze regelmatig plaatsvinden. Regelmatige evaluatiesessies opzetten als doorlopend proces draagt bij aan een betere werknemersbetrokkenheid. Hoewel het verleidelijk lijkt om de planning van evaluaties bedrijfsbreed te plannen, moet je er rekening mee houden dat elk team anders is en ze op een andere manier feedback nodig hebben. Als facility manager moet je met je medewerkers praten over welke manier van feedback zij het prettigst vinden zodat je je medewerkers op een zinvolle manier kunt betrekken.

  1. Respecteer werk privé-balans

Werknemers hebben vaak het gevoel dat het werk andere aspecten van hun leven overneemt. Inzicht in het feit dat scheiding tussen werk en privé is de eerste stap is naar het minimaliseren van stress, burn-out en algehele ontevredenheid. Juist in de tijd waarin werk en privé samenkwamen door het coronavirus, is het essentieel om als facility manager te zorgen dat je met medewerkers meedenkt om die balans alsnog te kunnen creëren, ook in de toekomst. Volgens een recente studie van het Bureau voor Arbeidsstatistiek werken mensen gemiddeld 8,5 uur per dag. Wanneer je rekening houdt met andere activiteiten op basis van behoeften, zoals slapen en eten, zie je dat de persoonlijke tijd die overblijft minimaal is. Zorg er bijvoorbeeld voor dat als medewerkers naar de dokter moeten, ze zich niet schuldig hoeven te voelen als ze dit onder werktijd moeten doen. Als ze op vakantie willen omdat ze zich moeten ontspannen en opladen, keur dit dan goed! Als facility manager moet je de nadruk leggen op het respecteren van het leven van je medewerkers buiten het werk om.