7 tips hoe je om kunt gaan met conflicten op de werkvloer

Als facility manager moet je ook de rol van bemiddelaar kunnen aannemen

Collega’s zijn het niet altijd met elkaar eens en dat geldt ook voor het facilitair management. Conflicten op de werkvloer kunnen op verschillende manieren voorkomen. Tussen twee medewerkers, tussen teams of met het management. Hoe moeilijk het soms ook lijkt om het op te lossen, het is mogelijk. Welke stappen kun je ondernemen om conflicten binnen jouw team op te lossen? Lees in deze blog jouw rol als facility manager in het omgaan met conflicten.

Waarom is conflictmanagement belangrijk?

Conflictbeheersing is erg belangrijk om de productiviteit op de werkvloer te behouden. Iedereen heeft zijn eigen karakter, maar ze moeten met elkaar samenwerken in een team om hetzelfde doel te bereiken. Door op de juiste manier te handelen bij conflicten geef je het signaal af dat elke medewerker belangrijk is en conflicten serieus worden aangepakt binnen de organisatie.

Tips om conflicten op te lossen op de werkvloer

 

1 – Herken het conflict

Het is heel belangrijk om het conflict te begrijpen. Soms is een conflict niet nodig geweest als je de situatie begrijpt. Een conflict hoeft namelijk niet altijd direct zichtbaar te zijn. Een conflict kan er ook insluipen. Er kan een opstapeling zijn van onderlinge negatieve gevoelens, irritaties en/of boosheid. Collega’s werken dan niet graag samen met elkaar en de kans op roddelen wordt alsmaar groter.

2 – Erken het conflict

Geen organisatie komt eronderuit. Conflicten gebeuren op de werkvloer van elke organisatie. Conflicten worden nooit als positief gezien omdat ze bijna altijd gepaard gaan met negatieve gevoelens. Waar meerdere mensen samenwerken zullen conflicten zijn. We hebben allemaal andere meningen en persoonlijkheden. Schrik nooit van een conflict, maar erken het en ga er constructief mee om.

3 – Stimuleer betrokkenen het zelf op te lossen

Het is belangrijk dat medewerkers hun conflicten zelf oplossen. Probeer niet direct te bemiddelen. Door direct betrokken te zijn om het in goede banen te leiden is de kans aanwezig dat je het probleem veel groter maakt dan het is. Ten tweede geef je een signaal af dat ze het eigenlijk niet zelf kunnen oplossen.

4 – Alle medewerkers zijn gelijk

Als mens zijn alle medewerkers gelijk aan elkaar. Natuurlijk kan het verschil in achtergronden, opleidingen en persoonlijkheden van medewerkers soms tot uiting komen op de werkvloer. Hier is niks mis mee. Belangrijk is dat je als facilitair manager niet meegaat in deze uitingen. Dit ondermijnt de gezondheid van de organisatie. Leidinggevenden net als andere medewerkers moeten elkaar kunnen aanspreken op fouten. In een bedrijfscultuur van gelijkwaardigheid komt vanzelf een natuurlijk hiërarchie en hier zal iedereen zich snel prettig bij voelen.

5 – Stel interne protocollen op

Het is belangrijk dat organisaties over een bemiddelingsbeleid beschikken. Dit geeft een signaal af dat conflicten serieus genomen worden en stelt een proces in dat moeten gevolgd wanneer ze zich voordoen. Het is onmogelijk om alle conflicten te vermijden, maar het is mogelijk om een bedrijfscultuur op te bouwen waarin conflicten productief worden aangepakt.

6 – Wees een scheidsrechter, geen rechter

Als facility manager is het belangrijk dat je luistert zonder partij te kiezen. Praat met elke betrokkenen apart en kies altijd voor constructieve, niet vijandige reacties. Breng de medewerkers samen in een veilige omgeving waar niet gestoord kan worden. Het is belangrijk dat medewerkers zelf hun problemen oplossen, dus onderbreek ze niet door het gesprek over te gaan nemen. Als je onderdeel uitmaakt van het probleem, zorg dan dat je iemand erbij betrekt om te ondersteunen of huur een bemiddelaar in

7 – Zelfbeheer

Als facility manager kun je ook in een conflict raken met medewerkers. Voordat je andere kunt aansturen, werp eerst een blik op jezelf. Wat brengt je ertoe om defensief te handelen en je te gedragen op een manier dat een conflict veroorzaakt of in stand houdt? Als je het oneens bent, zie je je uitdagers dan als potentiële vijanden of als ontluikende partners die het gewoonweg niet met je eens zijn? Als je ze ziet als potentiële partners heb je meer kans om je constructief te gedragen op een collaboratieve manier.

Conflictbeheersing

In jouw rol als facility manager word je geconfronteerd met conflicten. Of het nu gaat om de omgang met conflicten binnen het team of je eigen conflicten. Niet alleen het continu ontwikkelen van je communicatievaardigheden is belangrijk. Het is essentieel dat je werkt om conflicten tussen of met collega’s op een constructieve manier op te kunnen lossen. Dit begint in de fase van het opbouwen van een werkrelatie waarin je vertrouwen krijgt en respect verdient. Door een invloedrijke positie te verwerven ben je beter in staat om zowel het bedrijf als de betrokken personen goed aan te sturen. De kracht ligt hem in het bemiddelen van oplossingen waarbij alle betrokken partijen tevreden zijn.