Het Nieuwe Werken: hoe zit het ook alweer?

Wat is het nieuwe werken en wat zijn de voor- en nadelen?

Werken waar, wanneer en hoe je dat wilt? Dit is eigenlijk een korte samenvatting van wat we het nieuwe werken noemen. Het nieuwe werken is allang geen nieuw begrip meer: steeds meer bedrijven en organisaties zien het nut ervan in en voor medewerkers betekent dit flexibeler werken met meer zelfstandigheid.  

Organisaties zitten vaak vast in het oude werken

Hoewel het nieuwe werken geen onbekend begrip meer is en al jaren geleden begon met z'n opmars, zijn veel organisaties nog steeds georganiseerd rondom de principes van het oude werken. Medewerkers zitten vast aan een vastgestelde tijdspanne, op een vaste werkplek en er is veel controle. Bij het nieuwe werken draait het niet langer om het aantal uren die je fysiek op kantoor aanwezig bent, maar om het resultaat dat je levert. Je hebt meer eigen controle over het werk dat je doet, zolang je aan het einde van de rit maar het gewenste resultaat laat zien. De voortdurende controle van het oude werken maakt plaats voor meer vertrouwen in de werknemer. En dat is niet alleen positief voor de werknemer, die zich meer verantwoordelijk voelt voor projecten en meer vreugde uit werk haalt, maar ook voor de werkgever.

Traditiegetrouw waren kantoorgebouwen tijdens het oude werken plekken waar je primair kwam om te werken en waar je ook kon ontmoeten. Het nieuwe werken draait dit om: kantoren toveren zich om tot plekken waar je kunt ontmoeten, maar ook kunt werken. En dat leidt weer tot nieuwe werkplekconcepten met open ruimtes, flexplekken, stilteruimtes en nog veel meer.  

 

Voor- en nadelen van het nieuwe werken voor de werkgever 

Organisaties die het nieuwe werken meer willen ondersteunen en stimuleren zullen merken dat het vooral een kwestie is van een verandering in mentaliteit en organisatiecultuur. Het is meer dan af en toe thuis werken. De juiste technologische middelen moeten aanwezig zijn om flexwerken mogelijk te maken. Maar als een organisatie overweegt om te beginnen met het ondersteunen van Het Nieuwe Werken, dan zijn dit in ieder geval wat mogelijke positieve gevolgen om in acht te nemen:  

 • Meer efficiëntie en hogere productiviteit van je medewerkers 
 • Betere dienstverlening  
 • Behoud en werven van personeel dat behoefte heeft aan flexibiliteit 
 • Lager ziekteverzuim  
 • Flexplekken kunnen leiden tot lagere kosten voor kantoorruimte en energie 
 • Innovatie van werkprocessen 

Maar ook aan het nieuwe werken kunnen nadelige gevolgen vastzitten. En daar moeten organisaties zich ook van bewust zijn. Zo kan je onnodig kosten maken door onbezette werkplekken en moeten er soms investeringen gedaan worden om thuiswerkers op te leiden.  

 

Voor- en nadelen van het nieuwe werken voor de medewerker 

Het nieuwe werken heeft niet alleen impact op het bedrijf en de bedrijfsvoering, maar ook hoe medewerkers hun werk doen en welke voldoening ze eruit halen. Een aantal voordelen op een rij:  

 • Betere productiviteit  
 • Meer autonomie over projecten 
 • Minder reistijd en minder reiskosten  
 • Minder kinderopvang nodig wanneer je thuis kan werken of je werktijden zelf kunt inrichten 
 • Meer arbeidsvreugde  

Vervolgens komen we aan bij een gevolg waar niet iedereen even makkelijk mee om kan gaan. De zekere vrijheid die bij het nieuwe werken komt kijken, kan zorgen voor een mindere verhouding tussen werk en privé doordat grenzen tussen werk en thuis vervagen. Met een ritme om elke dag van 9 tot 5 op kantoor te komen weet je zeker dat je daar omheen genoeg ruimte en tijd hebt om afspraken te maken. Niet iedereen kan even goed met deze balans omgaan. Het kan dus voor de ene een voordeel zijn: wanneer je meer tijd privé kunt besteden en meer zorgtaken op je kan nemen.  

Er kunnen ook nadelige gevolgen aan het nieuwe werken zitten: 

 • Er is een grotere kans op stress door onduidelijke afspraken  
 • Niet iedereen kan even goed omgaan met het niet hebben van vaste werktijden 
 • Minder spontane ontmoetingen met collega’s 

 

Het lijkt erop dat iedereen zijn of haar persoonlijke balans moet zien te vinden tussen werken op kantoor en op afstand. Niet iedereen is gebaat aan complete vrijheid. Sommige mensen hebben die reuring op kantoor wekelijks nodig om projecten beter te laten draaien. Op kantoor krijg je toch het meeste mee.