Wat zijn de belangrijkste doelen voor een facility manager?

Het effect van de verschillende doelstellingen op een organisatie

Het belang van de werkplek voor succes kan niet worden onderschat. Facility managers hebben te maken met elk onderdeel van het bedrijf en hebben een grote impact op cijfers (groei en omzet), cashflow en productiviteit. FM moet een essentieel onderdeel zijn van de bredere bedrijfsdoelen en -doelstellingen. Waar FM eerst meer bezig was als werkplekbeheerder, heeft het steeds meer de taak om strategische doelen te stellen met behulp van krachtige gegevens en analyses van diverse systemen op de werkvloer.

Facility manager en doelen stellen

We kennen drie soorten doelen binnen facility management: het ondersteunen van het bedrijf, het ondersteunen van werknemers en de taken die onlosmakelijk verbonden zijn met facility management. Het is gemakkelijk om deze doelen te visualiseren in de vorm van een piramide. Het brede draagvlak vormt de basis voor de piramide en de specifiekere doelen aan de bovenkant van de piramide. De rol van FM verandert afhankelijk van het doel.

Een breed doel kan bijvoorbeeld zijn het groeien van de bedrijfsomzet. Er zijn heel veel factoren die van invloed zijn op deze doelstelling. Zo moet marketing en sales strategisch worden ingezet, moet de verkoop optimaal verlopen en moeten medewerkers het idee hebben dat ze worden gehoord en gesteund in hun dagelijkse werkzaamheden.

Brede doelen

Brede doelstellingen zijn van invloed op het gehele bedrijf. Denk aan initiatieven op het gebied van branding en de bedrijfscultuur of ontwikkelingen van producten en/of diensten. Deze doelstellingen raken elk segment van het bedrijf in welke vorm dan ook.

Als het gaat om deze brede doelstellingen, zijn de doelstellingen van de facility manager vaak passief. De werkplek dient als ondersteunende rol en is de basis voor alle medewerkers die een bijdrage leveren aan dit brede doel.

  • Het gaat om het voorkomen van een burn-out en het bevorderen van de comfort op het werk.
  • Ervoor zorgen dat medewerkers de juiste werkplekken en voorzieningen hebben om hun werk zo goed mogelijk te doen.
  • Het stroomlijnen van dagelijkse werkzaamheden om tijd, geld en moeite te besparen.

Het brengen van stabiliteit op de werkplek zorgt voor een goede basis van het succes van het gehele bedrijf.

Medewerker specifieke doelen

Omdat werknemers direct in contact staan met hun werkplek, hebben deze doelstellingen over het algemeen betrekking op de facilitaire voorzieningen. Het ene beïnvloedt het andere. Denk aan het verbouwen van het interieur, het installeren van nieuwe werkplekprocessen of -praktijken, het verhuizen naar een nieuw gebouw of het aannemen, promoten of afscheid nemen van een werknemer. 

Om deze doelstellingen te behalen moeten facility managers een lijn trekken die de voorzieningen en mensen op een positieve manier met elkaar verbindt. In de meeste gevallen moeten FM’ers rekening houden met de wijze waarop medewerkers op de werkplek met elkaar omgaan en hoe de voorzieningen de medewerkers ondersteunen.

Hoe kunnen veranderingen op de werkplek de productiviteit verbeteren? Een betere samenwerking mogelijk maken? Wrijving verminderen? Veranderingen kunnen ingrijpend zijn, maar altijd doelgericht. Als je de afdelingen opnieuw verdeeld over de verdiepingen, moet het resultaat een specifiek doel bereiken dat de medewerkers op een zinvolle manier voordeel oplevert.

Gerichte facilitaire voorzieningen

De kleine doelstellingen van facility management ondersteunen de voorzieningen zelf. Werknemers kunnen ervan profiteren en ze kunnen bijdragen aan een breder zakelijk succes, maar de drijvende kracht achter deze doelstellingen is het verbeteren van de facilitaire voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan doelen als het verminderen van energie-uitgaven of het verbeteren van de draadloze signaalsterkte.

Neem bijvoorbeeld de stappen die je kunt zetten om je organisatie energiezuiniger te maken. Bekijk de gegevens over de uitgaven voor gas, elektra en water om te weten te komen wat het meeste kost en hoe je deze verspilling van energie kunt verminderen. Als je ruimte hebt in het budget investeer dan in een aantal energiebesparende lampen en geef de apparatuur binnen het gebouw een opfrisbeurt. Inspecteer eventuele lekken om verdere energieverspilling te voorkomen.

Wees je bewust van tekortkomingen

Als facility manager moet je eventuele tekortkomingen of problemen binnen je organisatie herkennen. Het is altijd goed om elke drie tot zes maanden een routinecontrole uit te voeren om er zeker van te zijn dat alles in orde is. Dit zal niet alleen effectief zijn om alles soepel te laten verlopen, maar je zult ook mechanische problemen kunnen opsporen die ernstiger zouden kunnen worden als ze niet tijdig worden geconstateerd. Het opnemen van preventief onderhoud binnen facility management doelstellingen is een kosteneffectief alternatief dan een volledige reparatie of vervanging.

Lees ook: levenscyclus van vaste activa

Conclusie

Facility managers zijn niet alleen meesters in ruimteplanning, maar dragen ook bij aan de groei- en optimalisatiestrategieën. Deze strategieën vinden plaats op elk operationeel niveau – van missie tot alledaagse werkplekverbeteringen. Overal waar de werkplek betrokken is, overal dus, verdient de werkplek aandacht.