Zo zet je circulariteit in om je duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren

Duurzaamheid staat bij elke Facility Manager hoog op de agenda

Dat Facility Managers een belangrijke rol spelen bij het duurzaamheidsbeleid van organisaties is niets nieuws. Duurzaamheid is al een langere periode een punt dat hoog op de agenda staat binnen Facility Management. Er zijn verschillende manieren om je duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Circulair ondernemen speelt hierbij een belangrijke rol.

Circulariteit versus duurzaamheid

Circulariteit is niet hetzelfde als duurzaamheid. Waar circulariteit gaat over het hergebruiken van vrijgekomen materiaal en het zo min mogelijk gebruiken van nieuw materiaal, gaat duurzaamheid over het zolang mogelijk laten meegaan van materiaal. Desalniettemin zijn circulariteit en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het in kaart brengen van je afvalstromen

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de facility manager als het gaat om het duurzame beleid. Zij bepaalt namelijk welke producten er worden ingekocht en wat er na gebruik met deze producten gebeurt. 

Begin bij het in kaart brengen van je afvalstromen. Welke afvalstromen bestaan er binnen jouw organisatie en wat is de impact van elk van deze afvalstromen? Zijn er afvalstromen die je gescheiden kunt inzamelen? En de belangrijkste: kunnen er grondstoffen ontstaan voor andere producten vanuit deze afvalstromen? En kan ik nu circulair gaan inkopen?

De R-en binnen circulair ondernemen

De letter “R” speelt een belangrijke rol bij circulariteit. Om als facility manager aan de slag te gaan met circulariteit binnen je organisatie zijn kennis van deze “R-en” belangrijk. We leggen er vier uit:

Re-use: is het product of onderdelen hiervan geschikt om opnieuw te gebruiken? Dit is het meest ideale voor duurzaamheid. Het kost namelijk weer nieuwe energie om van een product een grondstof te maken en er dan iets nieuws van te maken.

Repair: bij het inkopen van producten is het belangrijk dat je als facility manager rekening houdt of de producten makkelijk te onderhouden en te repareren zijn.

Recycle: de verwerking en hergebruik van materialen. De grondstoffen die vrijkomen gebruiken om nieuwe producten te produceren. Dit is een van de laatste stappen binnen circulariteit.

Recover: de allerlaatste stap. Energie terugwinnen uit de materialen, verbranding zonder het terugwinnen van energie is dus absoluut niet een van de opties.

Circulariteit binnen jouw facilitair beleid

Zorg dat jij als facility manager samen met je huidige leveranciers kijkt hoe je de kringloop kunt sluiten. Hier bedoelen we mee: welk product kan na gebruik als grondstof (en dus als nieuw product) terugkomen in plaats van dat het eindigt als afval? Dit is de meest optimale situatie binnen circulair ondernemen. Door deze kringlopen te sluiten ondersteun je de duurzaamheidsdoelstellingen en draag je bij een meer duurzame toekomst.