De thema's

Een 'gezonde organisatie' laat zich kenmerken door een gezond rendement en gezonde kwaliteit, risicobeheersing en innovatiekracht. Die gezondheid hangt samen met drie thema's:
  • Mate van productiviteit binnen de organisatie
  • Het vinden en binden van talent, oftewel "war for talent"
  • Het adaptief vermogen van de organisatie

 

In een gezonde organisatie werken facility management, human resources, ICT en inkoop integraal samen om synergie te creëren op deze thema's. Hoe je deze vier gezondheidsthema's zo optimaal mogelijk vormgeeft en in de organisatie verweeft, vanuít de samenwerking tussen de verschillende disciplines? Dit is terug te vinden in onze whitepapers.

 

 

Whitepapers

REGIE IN DE PRAKTIJK

Na het lezen van deze whitepaper weet je alles van regie.

Download hier

WAR FOR TALENT

Lees de Whitepaper en kom je weten hoe je de War for talent wint!

Download hier
Deel dit artikel: