Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Vebego Jaarverslag 2018
18-07-2019

2018: investeringsjaar voor Vebego

Het Jaarverslag van Vebego van 2018 is gepubliceerd. De omzet van het familiebedrijf Vebego, actief in facilitaire dienstverlening en zorg, groeide in 2018 en kwam (incl. joint ventures) uit op €1,15 miljard, bijna 6% hoger dan in 2017. Het resultaat bleef echter achter bij de verwachtingen, door oplopende overheadkosten en afschrijving van goodwill. De financiële positie van Vebego bleef bijzonder solide. Het aantal medewerkers nam met 4% toe naar 36.929.

Ronald Goedmakers, CEO: “Het afgelopen jaar heeft de nieuwe koers die we in 2017 presenteerden concreet vorm gekregen. We hebben onze strategische keuzes – meer klantfocus, meer samenwerking, meer impact – een vol jaar lang kunnen uitrollen. Dat deden we onder niet altijd even eenvoudige omstandigheden. Het resultaat over 2018 laat dit ook zien: we hebben maar een zeer beperkte winst geboekt. Dat moet beter. Om onze ambities ook in de toekomst te kunnen realiseren is een nieuw evenwicht nodig tussen mensen en resultaat, tussen maatschappelijke waarde en financiële waarde.”

 

Gezonde groei

In 2018 steeg de geconsolideerde omzet met 5,4% naar € 877,6 miljoen (2017: € 832,5 miljoen), waarvan 3,6% door autonome groei. In Nederland kwam de groei uit alle activiteiten, maar vooral de facilitymanagementactiviteiten droegen opnieuw bovengemiddeld bij. 

Ronald Goedmakers, CEO: "We hebben het afgelopen jaar maatregelen genomen om de winstgevendheid van Vebego te verbeteren. Zo is in 2018 onze topstructuur gewijzigd en hebben we het aantal divisies teruggebracht. Ook hebben we expertise van onze bedrijven dit jaar Vebego-breed inzetbaar gemaakt én ingezet. Deze actieve sturing heeft al geleid tot meer synergie en beter gestroomlijnde processen. Belangrijker nog voor de langere termijn: dankzij de intensievere samenwerking tussen onze bedrijven hebben we klanten nieuwe integrale concepten kunnen aanreiken op het gebied van schoonmaken, groenvoorziening, zorg en facility management. Dit past in onze strategie om klanten extra toegevoegde waarde te bieden."

 

Toekomstbestendig Vebego


Al met al was 2018 voor Vebego een ’investeringsjaar‘. Die investeringen moeten Vebego toekomstbestendig maken en maken deel uit van ‘Vebego Vitaliseert’. Dat is het strategisch plan, gericht op het vormen van een krachtig collectief en het realiseren van onze klant-, markt- en impactambities. Als onderdeel van dit plan is in 2018 bijna € 8,0 miljoen extra geïnvesteerd in IT, opleidingsprogramma’s en de versterking van de organisatie. Vebego kijkt als familiebedrijf naar de lange termijn en laat zich minder leiden door de waan van de dag. Niet investeren, zodat het resultaat op korte termijn verbetert, is voor ons geen optie. Wij verwachten dat in 2019 de eerste resultaten zichtbaar worden van het verbeterprogramma en de gemaakte strategische keuzes. 


Het jaarverslag 2018 van Vebego is online beschikbaar.

 

Meer informatie
Martijn Donders, Manager Corporate Communicatie
M: +31 6 51 979 114 
E: martijn.donders@vebego.com

Meer nieuws

Jaarverslag Vebego
Vebego nieuws, Jaarverslag

Jaarverslag Vebego 2020: een bewogen jaar met grote uitdagingen

3 min.
Header Vebego
Vebego nieuws

Toekomstbestendig Vebego leidt tot groei en meer impact

2 min.
Made Blue
Yask nieuws, Vebego nieuws

Vebego-bedrijven en MADE BLUE Foundation zorgen voor 100 miljoen liter schoon drinkwater

2 min.