1-7-2017

Alliander en Yask: next level samenwerken

Alliander en Yask kijken terug op een geslaagde workshops tijdens het jaarlijks goedbezochte Facto Congres. De workshop met als thema 'Next level samenwerken' werd als één van de beste beoordeeld van de 12 workshops door de deelnemers aan het congres.

In de workshop van Ton Bernts en Sabine Borkus (van Alliander) en Max Braamhorst (Yask) werd een eerlijk verhaal verteld over de sinds 2013 bestaande samenwerkingsrelatie waarbij de uitvoering en coördinatie van alle operationele activiteiten op het gebied van werkplek-, locatie- en wagenparkbeheer is uitbesteed aan Yask.

Interessant waren de 5 stappen voor een next level-samenwerking die werden gedeeld:

  1. Creëer de benodigde startcondities voor de samenwerking
  2. Doorleef samen de strategische facilitaire ambitie
  3. Bepaal de gewenste rollen om de ambities te realiseren
  4. Leg de uitgangspunten voor de samenwerking vast in een convenant en heb daarbij respect voor elkaars belangen
  5. Evalueer de resultaten maar vooral: evalueer en onderhoud de samenwerking!

Zie ook het artikel: ‘We waren niet op zoek naar een standaard IFM-oplossing’ (interview met Ton Bernts, Sabine Borkus en Max Braamhorst).


Over het Facto Congres

Dinsdag 13 juni vond het jaarlijkse Facto Congres plaats. Net als voorgaande jaren was de locatie Hotel Van der Valk in Veenendaal, waar zo’n 235 facility professionals zich verzamelden. Naast twee prikkelende plenaire lezingen stonden 12 verschillende workshops op het programma. Kortom een goed gevulde dag met als thema ‘Innoveren, Inspireren, Excelleren’.

Om als facility professional andere mensen te kunnen inspireren is het belangrijk om ook jezelf regelmatig te voeden met nieuwe inzichten en stof tot nadenken. Inspiratie opdoen was dan ook de rode draad tijdens het congres, want zonder inspiratie zijn innovatie en excelleren slechts wishful thinking.

Lees hier het complete verslag.

Deel dit artikel: