Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Jaarverslag Vebego
26-05-2021

Jaarverslag Vebego 2020: een bewogen jaar met grote uitdagingen

De schrik zat er in 2020 goed in. Het coronavirus begon steeds meer grip te krijgen op ons leven. De continuïteit van de Vebego bedrijven en de toekomst van het werk waren opeens onzeker. Wat zijn de gevolgen van de pandemie voor onze sector? Maar ook: hoe waarborgen we waardevolle banen voor onze mensen? De zorgen waren groot, maar er kwamen toch ook weer nieuwe kansen. Vebego blikt in haar jaarverslag van 2020 terug op een bewogen coronajaar met uitdagingen en goede resultaten. 

Ton Goedmakers (CEO) en Ronald Goedmakers (Lid raad van bestuur): “We kijken terug op een bewogen jaar met grote uitdagingen. Een coronajaar waarin onze klanten het moeilijk hadden en wij bij meerdere bedrijven omzetverlies leden. Die verliezen hebben we gelukkig binnen onze groep kunnen compenseren. Hierdoor komen we per saldo uit op een lichte groei met een positief resultaat over 2020. Daar zijn we trots op en blij mee. Toch is het voor ons niet de grootste winst. In 2020 werd meer dan ooit een beroep gedaan op flexibiliteit en voor elkaar zorgen - belangrijke waarden voor Vebego en voor de mensen die er werken. In alle geledingen van ons bedrijf schoten mensen elkaar te hulp. Dankzij onze familiale en sociale cultuur hebben we samen een vuist kunnen maken tegen het coronavirus. Dat is voor ons het grootste wapenfeit over 2020. Hetzelfde geldt voor de gegroeide waardering in de maatschappij voor het werk dat onze mensen doen. Dat is het soort impact dat we willen maken, nu en in de toekomst.”

Omzetontwikkeling Nederland

In Nederland is de omzet van alle activiteiten gestegen tot € 551 miljoen (2019: € 544 miljoen). De schoonmaakbedrijven hebben door extra werkzaamheden (o.a. desinfectie) de omzet op peil weten te houden. De groensector heeft weinig last gehad van corona (veel buitenwerk) en heeft de omzet weten vast te houden. Facility Management heeft door de start van een nieuw contract begin 2020 een flinke groei doorgemaakt. Bij de handelsactiviteiten zien we een teruggang in de verkoop van reguliere schoonmaakmiddelen, machines en materialen, maar een forse stijging bij middelen en materialen die te maken hebben met desinfectie. De schoonmaakactiviteiten in de zorg zijn licht gegroeid en de zorgbedrijven hebben zich in lijn met de verwachtingen ontwikkeld. Het aandeel van de Nederlandse activiteiten is in 2020 55% (2019: 58%).

 

Vooruitblik 2021

Gezien de hoge mate van onzekerheid is het niet eenvoudig om goed en onderbouwd vooruit te blikken op 2021. Vebego heeft al haar bedrijven gevraagd om in voorbereiding op de begroting 2021 een aantal scenario’s te maken. Daarbij werken we niet vanuit een uniform raamwerk, maar vragen we om maatwerk omdat de verschillen per land en per sector groot zijn. Vebego verwacht in de tweede helft van 2021 een stijging van de vraag naar diensten, met name bij de luchthavens, de evenementenlocaties en bij de “leisure”-klanten. Sectoren die tijdens de lockdown zwaar getroffen zijn, zullen na opening te maken krijgen met een explosieve vraag.

Het belangrijkste project voor de komende jaren is “Designing our Future”. In 2020 is Vebego gestart met het versterken van de organisatie en daarmee ook haar marktpositie. Het voornemen is om in 2023 in totaal elf grote bedrijven te vormen in België, Duitsland, Nederland en Zwitserland, actief in schoonmaak, facilitair management, groenvoorziening, personeelsdiensten en zorg. 

 

Het jaarverslag 2020 van Vebego is online beschikbaar.

 

Meer informatie
Martijn Donders, Manager Corporate Communicatie
M: +31 6 51 979 114 
E: martijn.donders@vebego.com

 

Meer nieuws

Header Vebego
Vebego nieuws

Toekomstbestendig Vebego leidt tot groei en meer impact

2 min.
Made Blue
Yask nieuws, Vebego nieuws

Vebego-bedrijven en MADE BLUE Foundation zorgen voor 100 miljoen liter schoon drinkwater

2 min.
Cleaning Train 1
Vebego nieuws

Jaarverslag Vebego 2019 gepubliceerd

2 min.