5-3-2021

Parnassia Groep besteedt haar facility management uit aan Yask

Parnassia Groep (PG), aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, heeft per 1 januari jongstleden haar facility management uitbesteed aan Yask Facility Management. PG en Yask hebben eind 2017 voor het eerst kennis gemaakt en met elkaar gesproken over de uitdagingen in de zorg en binnen het facilitair bedrijf van PG en de oplossingen die Yask hiervoor zag. 

Na een offertetraject heeft PG eind 2019 voor Yask gekozen als toekomstig FM partner van PG. Vanaf 1 januari jl. is de uitbesteding, waarbij meer dan 30 medewerkers overgaan van PG naar Yask, definitief. Het betreft facility managers, locatiebeheerders en huismeesters.

Frits Verschoor, bestuurder van de Parnassia Vastgoed B.V., is trots op deze transitie. “Het is een lang traject geweest waarin we heel nauw met elkaar zijn opgetrokken. Gelijktijdig hebben wij onze eigen regieorganisatie vormgegeven. Onze uitgangspunten om uit te besteden waren het behouden van de hoge kwaliteit en flexibiliteit, het verlagen van kosten en het borgen van continuïteit. Het concept van Yask sluit daar heel goed op aan. We hebben in Yask een partner gevonden die met ons meedenkt, kritisch durft te zijn, een helder concept hanteert en die goed voor onze medewerkers zorgt. Hiermee borgen wij een professionele en klantgerichte dienstverlening voor onze zorgbedrijven.”

Ook Maarten Verwer, Directeur Projecten bij Yask, is erg enthousiast. Ik kan met recht zeggen dat we dit gehele traject in echt partnership hebben doorlopen. Dat is belangrijk geweest. PG is een grote, complexe organisatie met meer dan 600 locaties die over Nederland zijn verspreid en met veel facilitaire medewerkers in eigen dienst. Dat vraagt om een zorgvuldig proces voor zowel de over te nemen medewerkers als de interne klanten. Doordat het traject relatief lang heeft geduurd leer je elkaar al goed kennen en bouw je een band op wat zeker gaat helpen in de ontwikkeling die we samen voor ogen hebben.”

Eventuele vragen naar aanleiding van dit bericht kunt u richten aan communicatie@yask.nl.

 

Op de foto van links naar rechts: Nicole Albers (Manager Bedrijfsvoering Facilitair Parnassia Vastgoed), Pepijn Reijnders (Algemeen Directeur Yask), Walter van der Wilt (Directeur Klant & Ontwikkeling Yask), Frits Verschoor (Bestuurder Parnassia Vastgoed), Maarten Verwer (Directeur Projecten Yask).

 

Deel dit artikel: