Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Sean Pollock Phyq704ffda Unsplash
15-06-2020

Technisch gebouwbeheer: de kans om effectief te verduurzamen

Voor veel organisaties staat het verduurzamen van het pand hoog op de facilitaire agenda. Organisaties kiezen niet alleen voor verduurzaming om hun bedrijfsdoelstellingen te halen, maar willen ook een positieve bijdrage leveren aan maatschappelijke Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Peter Kwekkeboom, Technisch Manager bij Yask, helpt klanten op technisch gebied met het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Wij spraken Peter over zijn visie op de invloed van technisch gebouwbeheer op het verduurzamen van bedrijfspanden.

Een visie op duurzaamheid vanuit technisch beheer

Organisaties zijn meer dan ooit bezig met verduurzaming, circulariteit en energiebesparing. Het zijn drie verschillende vakgebieden die je moet onderscheiden, maar die wel grote invloed hebben op elkaar. “Circulariteit is onder andere het hergebruiken van vrijgekomen materiaal en het minimaliseren van het gebruik van nieuw materiaal”, legt Peter Kwekkeboom uit. Net als circulariteit behoort het verduurzamen van bedrijfspanden en energiebesparing tot aandachtsgebieden van Yask. “Een duurzaam pand is een energieneutraal pand dat zoveel mogelijk energie uit natuurlijke bronnen haalt zoals windenergie, waterenergie, zonne-energie, WKO (Warmte-Koude-Opslag) en WKK (Warmte-Krachtkoppeling).”Energiebesparing resulteert niet alleen in een positieve bijdrage aan bedrijfsdoelstellingen, besparen op energie heeft ook direct effect op de portefeuille van het bedrijf. Hoe zorg je dat deze drie thema’s en disciplines naadloos met elkaar verbonden zijn? Technisch gebouwbeheer is het antwoord.

 

Wat is technisch gebouwbeheer?

Technisch gebouwbeheer is een belangrijk onderdeel binnen Facility Management. Grote organisaties hebben vaak een gespecialiseerde gebouwbeheerder op locatie. Deze houdt onder andere toezicht op de gezondheid, veiligheid en het onderhoud van het pand en installaties en zorgt ervoor dat dit op de juiste waardes blijft. Denk daarbij aan het uitvoeren, optimaliseren, monitoren en beoordelen van technisch facilitaire processen. Zoals het behalen van de binnen klimaat wensen, het afstemmen van planning en onderhoud met de onderhoudspartijen, het instellen van klimaatregelingen en het beoordelen van de energieconsumptie van het gebouw. Technisch gebouwbeheer functioneert eigenlijk als de grondsteen voor duurzaamheid. Door continu te controleren en bewaken of installaties optimaal functioneren en er niet meer energie verbruikt wordt dan nodig, waarborg je dat een gebouw optimaal functioneert en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.

 

Hoe kun je met technisch gebouwbeheer bijdragen aan verduurzaming?

Om gebouwen te verduurzamen heb je een langetermijnvisie nodig. Om deze visie goed uit te kunnen voeren, zijn er MeerJaren OnderhoudsPlanningen (MJOP’s) nodig. Peter licht toe: “In dit plan staat precies wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Daarmee kun je de onderhoudskosten voorspellen en eventuele schommelingen in kosten beter verspreiden c.q. budgetteren.” Tegelijkertijd kun je met technisch beheer op afstand via gebouwbeheersystemen (GBS) de prestaties van de verwarming/koeling en ventilatie optimaliseren. Het GBS bewaakt de inschakelmomenten en daarmee kan technisch gebouwbeheer onnodig energieverbruik detecteren en voorkomen. “Door rechtstreeks invloed op het energieverbruik uit te oefenen, helpen we opdrachtgevers om hun energieverbruik te verminderen. Ook kijken we naar alternatieve energiebronnen zoals zonnecellen of windmolens om duurzaamheid te bevorderen,” vertelt Peter. “Zo gebruiken we voor een opdrachtgever opgevangen regenwater voor het doorspoelen van toiletten om circulariteitsdoelstellingen te verwezenlijken.” Naast deze technische aspecten zijn we binnen Facility Management ook continu bezig om het bewustzijn te verhogen op gebieden van duurzaamheid, circulariteit en energiebesparing.

 

Trends binnen technisch gebouwbeheer

De markt is continu in beweging en nieuwe innovaties waar technisch gebouwbeheer gebruik kan maken volgen elkaar in rap tempo op. Dankzij deze ontwikkelingen hebben technisch gebouwbeheerders de mogelijkheid om processen continu te optimaliseren. Denk hierbij aan trends als big data, robotisering en Internet of Things die Smart Facility Management mogelijk maken.

Zo helpt de laatstgenoemde trend technisch gebouwbeheerders om slimme energiemetingen uit te voeren en verlichting of ventilatie proactief te reguleren door middel van tijdschakelingen en aanwezigheidsdetectie. Op die manier wordt de techniek zo ingezet dat het een positieve invloed heeft op energieverbruik en -besparing. Vaak kunnen met slimme sensoren ook verstoringen opgemerkt worden voordat de gebruiker doorheeft dat er iets mis is. Hiermee wordt gevolgschade door onnodig energieverbruik of stilstand teruggedrongen of zelfs voorkomen en blijven installaties optimaal benut. Een (preventieve) onderhoudsbeurt kan op deze manier tijdig uitgevoerd worden.

De technologie van Internet of Things verandert de manier waarop we bedrijfspanden beheren en onderhouden drastisch. Systemen, apparaten en sensoren kunnen steeds vaker en beter met elkaar communiceren, waardoor het beheer ervan veel (kosten)efficiënter gaat. Tegelijkertijd kunnen we door de opkomst van big data steeds nauwkeuriger voorspellen wat de wensen en behoeften zijn in voorzieningen en vastgoed.

Gezonde gebouwen helpen mee aan het imago van de werkgever. Voor de werknemers geeft dit een werkklimaat waarin ze zich goed voelen. Dit heeft direct impact op de productiviteit en heeft een positieve invloed op mogelijk ziekteverzuim. Om een gebouw hieraan te laten voldoen worden de diverse datastromen aan elkaar gekoppeld.

Het nut hiervan wordt nu bewezen door het Covid-19 virus. Nu komt technisch gebouwbeheer in een prominente positie. Door aanwezigheidscontrole te combineren met bezettingsdata per werkplek kun je de ventilatie instellingen optimaal afstemmen op de gewenste niveaus. Je maakt met de technische mogelijkheden het gebouw geschikt voor veranderd gebruik door het virus. De installaties worden optimaal afgestemd op het “nieuwe” gebruik. Door goede afzuiging en ventilatie instellingen wordt besmetting door het coronavirus zo goed mogelijk voorkomen.

Met het koppelen van data worden gebruik en instellingen op elkaar afgestemd. Ook dit helpt bij coronapreventie. Mocht iemand onverhoopt toch ziek worden, dan is het makkelijk te achterhalen wie er met die collega binnen een bepaalde tijd contact heeft gehad, zodat hier direct maatregelen in genomen kunnen worden.

 

Wat levert het op om technisch gebouwbeheer in te zetten?

Wat brengt het als bedrijven of organisaties met technisch gebouwbeheer en de thema’s circulariteit, duurzaamheid en energiebesparing aan de slag gaan? De impact kun je op vier vlakken indelen:

  1. Positieve impact op het milieu.

Door op energiebesparing, circulariteit en duurzaamheid in te zetten, kun je als organisatie een positieve invloed hebben op het behouden van het milieu. Minder energie verbruiken of energie opwekken van alternatieve energiebronnen is niet alleen goed om (op lange termijn) kosten te besparen, je stoot als organisatie ook minder CO2 uit.

  1. Positieve impact op je reputatie.

“Als een bedrijf zich daadwerkelijk ‘groen’ gedraagt, heeft dit een positief effect op je reputatie en word je aantrekkelijker als werkgever voor werkzoekenden. Dit werkt ook door naar het binden en aantrekken van (nieuwe) klanten,” legt Peter uit. “Duurzaamheid is een deugd en draagt bij aan een goed milieu, maar ook aan een goede uitstraling en reputatie.”

  1. Positieve impact op je medewerkers.

De impact die organisaties op maatschappij en milieu maken door in te zetten op de drie thema’s, beïnvloed ook de medewerkerstevredenheid. Hoe bewuster organisaties hun medewerkers maken van de duurzame ontwikkelingen en ambities, hoe meer betrokken ze raken bij het proces. Onderzoek laat zien dat betrokken medewerkers productiever zijn, zich minder vaak ziekmelden en langer bij de organisatie blijven. Betrokken medewerkers houden de organisatie fit!

  1. Positieve impact op investering en budget.

“Goed en tijdig onderhoud in combinatie met het gebruik van de juiste materialen levert een positieve bijdrage in de waarde van een bedrijf. Goed onderhoud betekent langer genot van gebouw en installaties waardoor lagere vervangingsinvesteringen in de toekomst nodig zijn, wat een hogere productiviteit oplevert door minder uitval. Daarnaast zijn de herstelkosten lager door het voorkomen van nevenschade bij storingen. Door de juiste materialen te gebruiken waarborg je deze zaken in de toekomst. Peter gaat door: “Door het opstellen en toepassen van een DMJOP (Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan) kun je gebouwbeheer en alles wat daarbij komt kijken beter organiseren en vooraf budgetteren.”

 

Hoe kunnen organisaties zelf de eerste stappen zetten?

Waar begin je als je aan de slag wilt gaan met het technisch verduurzamen van je gebouw? Hoe pak je dit aan? Peter geeft nog wat laatste aandachtspunten: “Voor elk gebouw en organisatie loont het om in ieder geval een duurzaamheidsopname te doen. Hiermee identificeer je snel het ‘laaghangend fruit’, dat je snel kunt aanpakken tegen relatief lage kosten. Daarnaast kunnen organisaties een quick-scan laten uitvoeren. Die maakt snel inzichtelijk welke maatregelen in brede zin (onderhoud, energie e.d.) mogelijk zijn, welke kosten ermee gemoeid zijn en wat de return on investment is. Simpele maatregelen zoals het toepassen van LED-verlichting in combinatie met tijdschakelingen en/of aanwezigheidsdetectie zijn vrij snel te realiseren en hebben een positieve invloed op het energieverbruik. Tot slot is het raadzaam om bij renovaties en (ver)bouwplannen duurzaamheidsmaatregelen te combineren. Zoals het isoleren van dak en muren, toepassen van H++ glas en vervanging van Cv-installatie. Deze zaken hebben een grote impact en kunnen vaak niet even tussendoor gedaan worden. Hierdoor worden panden aantrekkelijker voor de markt. Hoe duurzamer een gebouw, des te interessanter wordt het voor toekomstige gebruikers.”

Voor bedrijven die een langetermijnvisie voor ogen hebben, wat met duurzaamheid, circulariteit en energie sterk aan te raden is, kan het aanstellen van een hoofdverantwoordelijke veel opleveren. Iemand die zich binnen de organisatie volledig inzet om enerzijds het bewustzijn binnen de organisatie te vergroten en anderzijds gebouwen zuiniger, beter en groener laat functioneren.

Wil je meer weten over trends binnen FM? Of benieuwd welke trends kunnen worden toegepast jouw binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op.

Meer nieuws

Kansspelautoriteit samenwerking Yask
Yask nieuws

Yask gaat samenwerking aan met De Kansspelautoriteit

1 min.
Toetsenbord
Yask nieuws

Lucienne van der Werff benoemd tot HR Directeur

1 min.
Nieuwsbericht Deelname PROVADA Header
Yask nieuws, Vastgoed

Ontmoet Vebego op de PROVADA

1 min.