Hallo, wij zijn

NPS-score

Op een schaal van -100 tot +100 geven klanten ons de NPS-score:

+53

Enthousiasme score

Het percentage klanten dat enthousiast is over Yask:

80%
people

Waarom vragen wij feedback aan onze klanten?

Best scorende onderdelen

Klanten zijn het meest tevreden over
kroon 1. Contactpersoon Yask
kroon 2. Gedrag medewerker op locatie
kroon 3. Nakomen afspraken

Wat klanten over ons vertellen

We gaan aan de slag met …

We leren iedere dag van onze klanten en zetten deze kennis in om onze diensten te verbeteren.

01
Uniformiteit, herkenbaarheid en standaardisatie vanuit onze medewerkers

Inzet toolbox FM; een uitgebreide toolbox met standaarden om de dienstverlening bij onze klanten snel en uniform in te richten en up-to-date te houden vanuit de aandachtsgebieden Klantmanagement, Operatie, Contractmanagement, Performancemanagement en Business Development.

Een Onboarding programma om medewerkers op goede wijze te laten landen in de klantomgeving en aandacht te geven aan persoonlijke ontwikkeling.


02
Wendbaarheid en flexibiliteit

Yask ontwikkelt een dienstverleningsconcept waardoor de FM dienstverlening flexibeler ingericht kan worden om hiermee sneller te anticiperen op een wisselende klantvraag. Ook de impact van corona op nieuwe werkplekconcepten wordt meegenomen.


03
Aandacht voor de klant

Onderzoek naar hoe Yask een grotere bijdrage kan leveren aan de belangrijke thema’s van klanten. Dit doen we door nog meer zichtbaar te zijn voor onze klanten en het proactief ophalen van de klantvraag. In 2020 gaven klanten aan de thema’s Grip (gemakkelijk inzicht in klant specifieke informatie) en Veiligheid de belangrijkste thema’s te vinden.

Komend jaar zullen we ons meer richten op (online) inspirerende events rondom centrale thema’s voor onze klanten. Via deze manier worden onze klanten geïnspireerd en zorgen we ervoor dat we de klantvraag scherp krijgen.

Iedere Klantmanager bepreekt de resultaten van de NPS meting met zijn / haar klant.

Versterken van de onderlinge verbinding via Yask tussen klanten om de gezamenlijke uitdagingen te bespreken, kennis met elkaar te delen en oplossingen te vinden.

NPS

NPS staat voor Net Promotor Score. Hiermee wordt de loyaliteit gemeten door de klanten de volgende vraag te stellen: “Hoe waarschijnlijk is het dat je Yask aanbeveelt bij collega’s en zakelijke relaties?” Hierop kan men een score van 0 – 10 geven. De NPS-score wordt als volgt berekend: het % promotors (klanten die ons een 9 of 10 geven) min het % detractors (klanten die ons een 0 t/m 6 geven).

Enthousiasme

NPS staat voor Net Promotor Score. Hiermee wordt de loyaliteit gemeten door de klanten de volgende vraag te stellen: “Hoe waarschijnlijk is het dat je Yask aanbeveelt bij collega’s en zakelijke relaties?” Hierop kan men een score van 0 – 10 geven. De NPS-score wordt als volgt berekend: het % promotors (klanten die ons een 9 of 10 geven) min het % detractors (klanten die ons een 0 t/m 6 geven).