Duurzaam ondernemen

Yask is een bedrijf van mensen voor mensen. Ons doel? Samen met ons moederbedrijf Vebego en al onze zusterbedrijven elke dag een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen! Dat doen we voor, door en met onze medewerkers. Door van betekenis te zijn voor mens en maatschappij. Dát is de impact van ons krachtige collectief! 

De impact van Yask. Dat klinkt wat abstract, maar daarmee bedoelen we de bijdrage die wij leveren aan de samenleving: de positieve invloed van Yask op medewerkers, klanten en de maatschappij. Wij geloven dat ‘goed doen’ klein begint, om daarna te groeien, zich te verspreiden en te inspireren. Goed voorbeeld doet volgen.

 

Bekijk ons CSR beleid
Yask Circulariteit LR
Elke dag een beetje meer impact...
Sustainable Development Goals

Hoe draagt Yask bij?

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien invalshoeken om de wereld te verduurzamen voor 2030. De SDG’s zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties (VN) en veel landen hebben zich achter de doelen geschaard, zo ook Nederland. 

Vanuit ons specialisme Facility Management kunnen wij het meeste impact realiseren op de volgende SDG's:

  • Arbeidspraktijk (SDG 4)
  • Eerlijk zaken doen (SDG 8, SDG 10, SDG 12)
  • Mensenrechten (SDG 10)
  • Milieu (SDG 12, SDG 13)
17 Doelen
Yask & de SDG's

Onze belofte

Educatie en training door een van onze professionals

Arbeidspraktijk

Zonder onze mensen geen Yask. En wij gunnen onze mensen de beste kansen waardoor wij inzetten op de ontwikkeling van onze mensen door hun kennis te vergroten, hun talenten te ontwikkelen, hun vaardigheden te trainen en hun impact te vergroten. Binnen Yask hebben we verticale mobiliteit geregeld middels ons transfer beleid en horizontale mobiliteit borgen we als projectorganisatie door mensen gelegenheid te bieden te switchen van project. Een levenlang leren is ons uitganspunt. Zo ontvangt iedereen kansen om te excelleren.

Eerlijk Werk

Eerlijk zaken doen

Eerlijkheid duurt het langst en is op de lange termijn het beste voor mens én planeet. We committeren ons aan het respecteren van de mensenrechten, het monitoren van de veiligheid en integriteit van onze producten en diensten, ethisch gedrag in zakendoen en het verlagen van onze ecologische footprint binnen de facilitaire keten. In onze gedragscode partners hebben we vastgelegd op welke wijze wij maatschappelijk verantwoord producten, diensten en materialen inkopen. Tevens is ons inkoopbeleid gestoeld op eerlijke concurrentie en anti-trust.

Danny Betekenisvol Werk

Mensenrechten

Yask committeert zich aan het (bevorderen van) werk voor kwetsbare groepen. Het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het leveren van een bijdrage aan gelijke kansen op de werkvloer (inclusiviteit en gelijkheid). Wij hechten waarde aan ondernemend zijn, authentieke inbreng, innovatie en concretisering door iedereen. Diversiteit en inclusie herinnert ons allemaal aan het feit dat we ertoe doen en belangrijk zijn.

Environment

Milieu

Yask committeert zich aan het voorkomen van uitputting van grondstoffen en schade aan het milieu door het verlagen van haar CO2 footprint, het verminderen van afval, het reduceren van energieverbruik en het gebruik van groene energie, tevens het bedenken van circulaire concepten zowel voor haar eigen diensten als die in de facilitaire keten, om de planeet te beschermen terwijl we onze business uitvoeren.