Maatregelen

Zeker omdat schoonmaak ondersteunend is aan diverse vitale sectoren, is het van groot belang dat onze werkzaamheden zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden. Daarom nemen wij, naast de adviezen van het RIVM, aanvullende maatregelen om te zorgen dat onze medewerkers hun werkzaamheden veilig en efficiënt kunnen blijven uitvoeren. 

Cleaning Mirror
Een greep uit onze maatregelen
  • We hebben een flexpool opgezet, om te zorgen dat we de beschikbare arbeidscapaciteit zo effectief mogelijk kunnen inzetten.

  • We hebben een speciaal telefoonnummer geopend, waarop medewerkers 24/7 vragen kunnen stellen die te maken hebben met de uitvoer van hun werkzaamheden.

  • Binnen ons collectief zijn diverse bedrijven gespecialiseerd in infectiepreventie, hun kennis delen we binnen al onze organisaties.

  • We hebben een interne website, waarmee we onze medewerkers continu op de hoogte houden van nieuwe richtlijnen, werkwijzen en protocollen.
  • We leiden mensen aanvullend op, zodat zij extra zorg- en desinfectieteams kunnen bemannen.

  • We hebben fysieke communicatiemiddelen ter beschikking gesteld, die onze leidinggevende op de werklocaties hangen om medewerkers te informeren.

  • We werken met een Q&A bij voor medewerkers, waarmee we antwoord geven op veelgestelde vragen.