Wat doe je bij ProRail?
“Met mijn facilitaire blik zorg ik ervoor dat emplacementen een schone, hele en veilige werkplek zijn voor alle gebruikers. Omdat ProRail zich erop richt om treinen op tijd en veilig tussen stations te laten rijden, krijgen emplacementen minder structurele aandacht. Gevolg: lagere klanttevredenheid bij emplacementgebruikers. Ik probeer een brug te slaan tussen ProRail en die gebruikers. Tegelijkertijd zorg ik ervoor dat de emplacementen er goed bijliggen.”

Wat is jouw rol?
“Ik geef inhoud aan en adviseer over de uitvoering van de regiefunctie die ProRail heeft op emplacementen. Daarnaast ben ik intermediair en katalysator tussen ProRail, vervoerders, onderhoudsbedrijven en contractpartijen als het gaat om beheer, behoud en gebruik van emplacementen.”

Heb je een voorbeeld?
“Ja, ik zorg er bijvoorbeeld voor dat de verschillende gebruikers periodiek om tafel zitten om emplacementsaangelegenheden te bespreken. Daarnaast voer ik ook inspecties uit waarvan ik fotorapportages maak en ben ik in gesprek met aannemers voor het realiseren van emplacementverbeteringen.”

 

 

 

 

ProRail is heel enthousiast, want we boeken concrete resultaten: gebruikers ervaren een betere werkomgeving. Ons contract is al een paar keer verlengd, dat zegt ook wel iets. Superleuk!”

Deel dit artikel: