Hoe kan een facilitaire regieorganisatie bijdragen aan een gezond bedrijf?

Facilitaire organisaties ontwikkelen zich naar een regieorganisatie. In de visie van Yask kan Integrated Facility Management en integrale samenwerking van FM met andere ondersteunende diensten, zoals HR, ICT en Inkoop, bijdragen aan een gezonde organisatie. Een gezonde organisatie in termen van financieel of maatschappelijk rendement, kwaliteit, productiviteit en innovatiekracht. Een effectieve regieorganisatie faciliteert de samenwerking met alle betrokken partijen. De whitepaper Regie in de praktijk geeft directie, facility managers, contractmanagers, HR, ICT en overige geïnteresseerden inzicht in een effectief ingerichte regieorganisatie, waarin de belangen en verhoudingen tussen alle rollen zijn geborgd.

Na het lezen van deze whitepaper heeft u antwoorden gekregen op de volgende vragen:

  • Wat is regie?
  • Waar komt regie vandaan?
  • Welke vormen van uitbesteden van facilitaire diensten zijn er?
  • Wat is de toegevoegde waarde van regie?
  • Hoe ziet het regiemodel er in de praktijk uit?
  • Welke rollen, verhoudingen en taakgebieden kent de regieorganisatie?
  • Welke implementatiefases kent regie?
  • Welke tools zijn er beschikbaar?

Download de whitepaper

Download de whitepaper en krijg inzicht in Regie in de praktijk en de route naar een gezonde(re) organisatie.

Deel dit artikel: